Bilder från Bygatan under Skördefesten

Bygatan är drygt 200m lång. Det finns ca 70 olika aktörer vid gatan och inne på gårdarna.